Eesti kaitsealad

Eestis on 926 kaitseala kogupindalaga 721 630 ha. Siin lehel saad uurida suuremate kaitsealade kaitse korraldamise, külastamisvõimaluste ja infomaterjalide kohta.
Keskkonnaamet tutvustab lühifilmidega Eesti rahvusparkide väärtusi Eesti…
Eestimaa 6 rahvusparki kaardil, kaader filmist
Tänavuse looduskaitsekuu tunnuslauseks on „Hoia, mida armastad!“. Sama…
Looduskaitsekuu 2020 logo
Liigirikaste poollooduslike koosluste säilimisele saab kaasa aidata iga…
Laelatu puisniit
Soomaa ühepuulootsik esindab ürgset eesti ja soome-ugri kultuuripärandit, mis…
lootsik
Eriolukorra ajal tuleb looduses liikumisel järgida Terviseameti juhiseid ja…
liikumisreeglid
Koroonaviiruse leviku takistamiseks tuleb looduses liikuda vastutustundlikult,…
vasteliina_park_kivisild
Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorrast ja kriisiga…